Linux Temel Komutlar 1

Linux işletim sistemi kullanmaya başladığımızda öğrenmemiz gereken ilk konsept, terminal ve Linux komut satırı konseptleridir.

En sık kullanacağımız komutlardan bazılarını yüzeysel olarak göstereceğim, bu komutların detaylı bilgileri için her birinin sonuna –help koyarak daha detaylı kullanım bilgisine ulaşabilirsiniz. Siz de kendi bilgisayarınızda deneyebilirsiniz.

Dizinler arasında gezinme ve içeriklerini listeleme:

Linux üzerinde her şey alt dizinler içerisinde barınır. Bu alt dizinler de kök dizinin ( / ) altında bulunur. İşletim sisteminizin içerisindeki her kullanıcının kendi home dizini bulunur. Buna kök kullanıcısı (root user) da dahil. Kök kullanıcısının home dizini /root ‘tur. Diğer kullanıcıların home dizini /home dizini altında kullanıcı adlarıyla isimlendirilmiş dizinlerdir. Bknz: /home/engincan

 • PWD:

O anda içerisinde bulunduğumuz dizini görmek için kullandığımız komuttur.

 • CD:

Dizinler arası geçiş için kullandığımız komuttur. Dizin değiştir (change directory) kısaltmasından gelir.

Bir üst dizinde gezinmek için cd ../ komutunu kullanabiliriz. İki üst dizinde gezinmek içinse cd ../../ şeklinde kaç üst dizinde gezinmek istiyorsak o kadar ../ tekrarlayabiliriz.

 • LS:

Dizin içerisindekileri listelemek için kullandığımız komuttur. Başka bir dizin altındakileri listelemek için ise komuttan sonra listelemek istediğimiz dizinin yolunu vermemiz yeterli.

Dosyalar operasyon komutları:

 • TOUCH:

Boş bir metin dosyası oluştururken kullanırız.

 • CAT:

Bir dosyanın içeriğini terminal ekranından okumak istediğimizde kullanırız.

Burada komutlara biraz ara verip operatörlerden bahsedelim.

Şimdilik sadece > ve >> operatörlerinden bahsedeceğim. Bu operatörler var olan bir dosyaya bir şey yazdırmak için kullanılır.

> operatörü kullanıldığında dosyanın içeriği varsa silinir ve yeni içerik yazılır.

>> operatöründe ise içerik varsa silinmeden en son satırın altına yeni içerik eklenir.

cat komutuyla beraber varolan bir dosyanın içerisine, bu operatörler yardımıyla başka bir dosyanın içeriği veya yeni bir şeyler yazdırılabilir.

 • ECHO:

Aslında bu komut terminal ekranında, komuttan sonra belirttiğimiz ifadeyi gösterir. Bunun yanısıra yukarıdaki operatörlerle birlikte bir dosya oluşturabilir ve içerisine istenen ifadeyi yazdırabiliriz.

Daha sonra bu yazıma devam edecek ve aşağıdaki komutları ekleyeceğim:

 • cp
 • mv
 • rm
 • mkdir
 • rmdir
 • top
 • ps
 • kill
 • apt-get
 • sed
 • awk
 • vi
 • ifconfig
 • ping
 • netstat
 • whois
 • ssh
 • scp
 • wget
 • crontab
 • tail
 • lsof

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *